„A CSALÁDBAN REJLŐ ERŐ“

"Felszabadítani a szeretetet"


Családfelállítás Hellinger módszere alapján


A "családfelállítások" és szertartások megdöbbentő gyógyító erőt hordoznak és gyakran vezetnek megszabadító felismerésekhez és megoldásokhoz, vagy "csak" egy következő lépéshez ami kimozdíthat az utunkon való megrekedésből. A résztvevők figyelmével, energiájával, rezgésével, tudásával, és szeretetével a kör közepén, a "tudó mezőben" láthatóvá, megtapasztalhatóvá válik a LÉLEK.

Az egyéni lelkünk, a családunk lelke, a nemzeti lélek és ha szükséges, a kollektív egész, vagy ha úgy tetszik a sors, az eredeti sorsunk, "MÚLTUNK":
- Szüleinktől már megkaptuk a legértékesebb ajándékot, ami csak létezik: az életet. Ezáltal forr össze személyes sorsunk a családunk sorsával. Minden család legalább négy generáció hatalmas erőmezejét képviseli. A családban olyan nyílt és rejtett sorserők hatnak, melyek sokkal erősebbek lehetnek, mint személyes kívánságainak és elképzeléseinek. Ezek a hatalmas erők, törvényszerűen kihatnak lelkünkre, testünkre, szellemünkre, pld. betegségek formájában, vészt hozó tetteinkben és összefonódásainkban is.
A "MOSTANI ÉLETÜNK": - valamikor, gyakran már kisgyermek - korunkban, ha megrendül a bizalmunk a még feltételnélküli szeretetünk, összeomlik a világunk és a lélek visszahúzódik. Biztonságba helyezi magát.
A fel nem dolgozott bántások, mulasztások, hiányok alááshatják felnőttkori életünket. Nem haladunk ahogy szeretnénk, visszatérő ismétlődő "harcok", családunkban párkapcsolatunkban - amit előszeretettel ruházzuk társunkra, ám a valóságban ezek mindkét fél eredeti családjának megoldatlan sorsából és berögződéseiből származnak -, munkahelyünkön, akadályversenynek érezzük az életünket, fáj "itt is ott is" pedig nem vagyunk betegek, vagy éppen megbetegszünk, esetleg súlyosan, visszatérő balesetek veszélyes helyzetek, egyedül, elszigetelve érezzük magunkat, vagy csak éppen NEM VAGYUNK JELEN, nem éljük az életünket.
Nem a bűnbak vagy felelős keresése, hanem az együtt érző megértés és gyógyulás fontos. Minden család eredete és alapja most és jövőben is a szeretet. Ennek a szeretetnek az újra felfedezése és felszabadítása a legszívből jövőbb kívánsága mindannyiunknak és tulajdonképpeni célja ennek a módszernek.